خرید سامانه پیامکی

اگر پنل هدیه ( رایگان ) میخوایید اینجا کلیک کنید ( آدرس و ... را کامل وارد کنید )

اگر پنل نقره ای یا طلایی و میخوایید ، فرم زیر و تکمیل کنید

یا به شماره کارت 6104337728199967  به نام شرکت ارتباطات ا.ا ، واریز کنید

پس از تکمیل فرم زیر یوزر و پسورد سامانه برایتان پیامک می شود

 

لطفا به درستی تکمیل کنید
لطفا به درستی تکمیل کنید
لطفا به درستی تکمیل کنیدیک گزینه را انتخاب کنید